Γλώσσα: 
greekenglish
 
 
menu_gr.jpg
 
 
Τα Νέα

Έχουμε αποκτήσει ένα EPS-815
για την ρύθμιση αντλιών VP και
δεύτερο μηχάνημα Bosch EPS-200.

Πήραμε μέρος στην AGROTICA 2014.

Επισκεφθείτε την καινούργια μας
σελίδα στο facebook! 
https://www.facebook.com/dieselexperts

 

 
 
Κινητήρες Πετρελαίου

Η επισκευή ενός κινητήρα είναι μια εργασία πολύ σημαντική. Ο μηχανικός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός διότι μια επισκευή είναι ακριβή αλλά από το αποτέλεσμα της κρίνεται η diesel-jeep-engineτύχη του αυτοκινήτου.

Οι λόγοι μιας επισκευής είναι αρκετοί συνήθως οφείλεται στην καύση του λιπαντικού του κινητήρα σε υπερβολικό βαθμό, το κόψιμο του εκκεντροφόρου ή παρόμοια ζημιά και πολλές ακόμη.Οι κινητήρες νέας τεχνολογίας είναι πολύ καλοί ποιοτικά και σπάνια παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Σίγουρα όμως ο τρόπος χρήσης ενός αυτοκινήτου έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στον κινητήρα του, για αυτό πολλές φορές δεν πρέπει να ζορίζουμε έναν κινητήρα χωρίς λόγο.

Πολλές φορές ο κατασκευαστής δεν επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα στα όρια απόδοσης του, με βασικό σκοπό την αύξηση του ορίου ηλικίας, αλλά και την εκπομπή καυσαερίων. Αν δεν σεβαστούμε την συγκεκριμένη παρέμβαση του κατασκευαστή, ιδιαίτερα στα συμβατικά οχήματα, ας μην μας εκπλήσσουν στην συνέχεια τα τυχόν αρνητικά αποτελέσματα, όπως συνήθως δεν μας εκπλήσσουν τα θετικά αποτελέσματα.
Το συνεργείο μας διαθέτει έναν από τους καλύτερους μηχανικούς, ο οποίος με την εμπειρία του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κινητήρα, ενώ συγχρόνως με την επισκευή γίνεται μια μελέτη και ρύθμιση του κινητήρα για την καλύτερη λειτουργία του.cayenne-engine

Ο «κινητήρας εσωτερικής καύσης» (δίχρονος ή τετράχρονος) χρησιμοποιεί χημικό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου («βενζίνη»). Το καύσιμο αναφλέγεται (εκρήγνυται) μέσα στο «θάλαμο καύσης» του κινητήρα («μίγμα εισόδου»: καύσιμο και ατμοσφαιρικός αέρας - ο οποίος έχει το απαραίτητο για την καύση οξυγόνο - σε ορισμένη αναλογία) και από την καύση αυτή παράγονται στερεά, υγρά και αέρια «καυσαέρια», ενώ από την πίεση των εκτονούμενων αερίων ένα έμβολο αναλαμβάνει τη μετάδοση της ωφέλιμης κινητικής ενέργειας.

Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο του αυτοκινήτου με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τον έλεγχο της λειτουργίας του κινητήρα, αλλά και άλλων συστημάτων, έχουν ως σκοπό την αύξηση της απόδοσης αλλά συγχρόνως την μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου με την παράλληλη μείωση των καυσαερίων και γενικότερα την επιβάρυνση του της ατμόσφαιρας.

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν τα εξής είδη ρύπων: μονοξείδιο του άνθρακα CO, οξείδια του αζώτου ΝΟx, οξείδια του θείου, άκαυστους υδρογονάνθρακες HC και ειδικά αρωματικούς (κυκλικούς) υδρογονάνθρακες, μόλυβδο. Οι δίχρονοι κινητήρες είναι πολύ πιο ρυπογόνοι από τους τετράχρονους (η Σουηδία φέρεται να τους κατήργησε εσωτερικά παρόλο που έχει την Husqvarna, τεράστια βιομηχανία), ενώ ειδικά για τους πετρελαιοκινητήρες ως «μηχανές φτωχής καύσης» θεωρείται ότι ικανοποιούν τα όρια των εκπομπών ρύπων για CO, HC και NOx, εκπέμπουν όμως πολλή αιθάλη που προκαλεί νέφος. Οι ρύποι αυτοί βλάπτουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Την ιδέα του πετρελαιοκινητήρα ανέπτυξε ο Rudolf Diesel το 1892, οπότε κατοχύρωσε και τη εφεύρεση του, ως νέα πατέντα στη Γερμανία. Σκοπός του ήταν να δημιουργήσει ένα κινητήρα υψηλής απόδοσης.

Σε σύγκριση με το κινητήρα βενζίνης και τον τρόπο ανάφλεξης, ο κινητήρας πετρελαίου απλά εισαγάγει αέρα, τον οποίο συμπιέζει στο θάλαμο καύσης και στη συνέχεια ψεκάζει καύσιμο στο χώρο του συμπιεσμένου αέρα. Η θερμοκρασία του συμπιεσμένου αέρα αναφλέγει το καύσιμο στιγμιαία λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της καλής εξαέρωσης του καυσίμου. Με αυτό τον τρόπο και λόγω της υψηλής συμπίεσης του αέρα BMW Engineμπορούμε να έχουμε υψηλότερη απόδοση με λιγότερη κατανάλωση.
Η βασική διαφορά λοιπόν στον τρόπο λειτουργίας ενός κινητήρα πετρελαίου από ένα κινητήρα βενζίνης είναι το σημείο που κάνει τη διαφορά στην απόδοση υπέρ του πρώτου. Όσο βέβαια μεγαλύτερη είναι η συμπίεση του αέρα στο θάλαμο τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά την απόδοση.

Μεγάλο ρόλο βέβαια τόσο στην απόδοση αλλά και στη δημιουργία καυσαερίων παίζει η αντλία υψηλής πίεσης, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός κινητήρα πετρελαίου και είναι αυτή που δημιουργεί την πίεση ψεκασμού του καυσίμου. Η αντλία υψηλής πίεσης είτε μηχανική είναι είτε ηλεκτρονική είναι έχει μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία του κινητήρα. Στην αντλία βασίζεται τόσο η σωστή καύση του μίγματος (καύσιμο-αέρας), αλλά και ο χρονισμός του κινητήρα.

Ένα σωστό συνεργείο κινητήρων πετρελαίου ή ένα σωστό εργαστήριο επισκευής αντλιών πετρελαίου πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση της λειτουργίας του κινητήρα, τις αιτίες κακής λειτουργίας και απόδοση και να επισκευάσει σωστά τον κινητήρα ή/και την αντλία για να λειτουργούν σωστά και να μην έχουμε μειωμένη απόδοση, καπνό ή άλλα προβλήματα.

Ο τρόπος οδήγησης του αυτοκινήτου από τον οδηγό και η κατάσταση του κινητήρα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ποσότητα και ποιότητα των ρύπων, πχ. στις χαμηλές ταχύτητες (μέσα στις αστικές περιοχές, χαμηλές στροφές κινητήρα) επικρατούν οι υδρογονάνθρακες, ενώ στις υψηλές (αυτοκινητόδρομοι, υψηλές στροφές) τα οξείδια του αζώτου και αυτό σημαίνει ότι μια σωστή ρύθμιση του κινητήρα εξασφαλίζει μέσες συνθήκες καύσης του μίγματος και συγχρόνως το «βέλτιστο» στην εκπομπή των δύο αυτών ειδών ρύπων.