Γλώσσα: 
greekenglish
 
 
menu_gr.jpg
 
 
Τα Νέα

Έχουμε αποκτήσει ένα EPS-815
για την ρύθμιση αντλιών VP και
δεύτερο μηχάνημα Bosch EPS-200.

Πήραμε μέρος στην AGROTICA 2014.

Επισκεφθείτε την καινούργια μας
σελίδα στο facebook! 
https://www.facebook.com/dieselexperts

 

 
 
Εγκαταστάσεις
Στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στη Ιωνία Θεσσαλονίκης, φιλοξενούνται χώροι ελέγχου και επιδιόρθωσης μικρών και μεγάλων πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Εξωτερικός Χώρος
Εξωτερικός Χώρος
Εξωτερικός Χώρος
Εξωτερικός Χώρος
Χώρος Εργασίας
Χώρος Εργασίας
Αίθουσα Αναμονής
Αίθουσα Αναμονής