Γλώσσα: 
greekenglish
 
 
menu_gr.jpg
 
 
Τα Νέα

Έχουμε αποκτήσει ένα EPS-815
για την ρύθμιση αντλιών VP και
δεύτερο μηχάνημα Bosch EPS-200.

Πήραμε μέρος στην AGROTICA 2014.

Επισκεφθείτε την καινούργια μας
σελίδα στο facebook! 
https://www.facebook.com/dieselexperts

 

 
 
Μπέκ Πετρελαίου

Όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να συμμορφωθούν με τις ολοένα και απαιτητικότερες νόρμες εκπομπής ρύπων, τη στιγμή μάλιστα που θέλουνε αύξηση των επιδόσεων, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης.
Η βασικότερη λύση που μπορεί να εγγυηθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η επιλογή ψεκασμού του καυσίμου, απευθείας στο θάλαμο της καύσης, τεχνική που εφαρμόζεται αρκετό καιρό τώρα στους πετρελαιοκινητήρες.
Στους νέους κινητήρες όλη η διαδικασία ελέγχεται από την ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα ως προς το χρόνο και την ποσότητα της έγχυσης. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη ανάμειξη του καυσίμου με τον αέρα, ενώ εξασφαλίζεται και μείωση των απωλειών ενέργειας με τη μορφή θερμότητας.
Η έναρξη ψεκασμού, η πορεία ψεκασμού και η μορφή ψεκασμού του καυσίμου επηρεάζουν επίσης την εκπομπή των επιβλαβών ουσιών. Η έναρξη ψεκασμού προσδιορίζει κυρίως την έναρξη καύσης. Ένα ψεκασμός που αρχίζει πιο αργά από τον προκαθορισμένο χρόνο, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση εκπομπής ΝΟx (οξείδια του αζώτου). Εάν ο ψεκασμός αρχίσει ακόμη πιο αργά, τότε αυξάνεται η εκπομπή HC (υδρογονάνθρακες).

Μπέκ ΠετρελαίουΗ τεχνολογική εξέλιξη στα σύγχρονα αυτοκίνητα επιτρέπει τον ηλεκτρονικό έλεγχο των περισσότερων συστημάτων, καθώς αυτός αποτελεί την πιο πρακτική, οικονομική και αποδοτική λύση. Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της ηλεκτρονικής στα σημερινά οχήματα αφορά το σύστημα ψεκασμού και το σύστημα ανάφλεξης του κινητήρα. Μια καλύτερη λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί με τον έλεγχο της αρχής ψεκασμού απευθείας στο ακροφύσιο.
Τα μπεκ στα περισσότερα νέα συστήματα ψεκασμού πετρελαίου ελέγχονται ηλεκτρομαγνητικά από τον εγκέφαλο και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω από τους θαλάμους καύσης του κινητήρα, για να εξασφαλιστεί ομοιογενής σχηματισμός και η καλή διανομή του μίγματος στους διάφορους κυλίνδρους.
Η οπή ψεκασμού, στην άκρη της βελόνας, δημιουργεί έναν κωνικό κρουνού που εξασφαλίζει τη μετατροπή του καυσίμου σε μικρότατα σωματίδια. Για τη διασφάλιση της ακριβούς δόσεως, η μάζα της βελόνας/ακροφυσίου του μπεκ και του περιβλήματος είναι πολύ μικρή, πράγμα που επιτρέπει η διάρκεια ανοίγματος και κλεισίματος να είναι σημαντικά μικρότερη από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου (ms).
Όλα τα ανωτέρω μπορεί να εξασφαλίζουν τον ομοιόμορφο ψεκασμό και την καλή λειτουργία του ψεκασμού, πολλές φορές όμως η φθορά στα μπεκ αλλάζει τη συμπεριφορά του οχήματος με σοβαρές επιπτώσεις στην οδήγηση, στην απόδοση, αλλά και στους ρύπους. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις για καθαρισμό ίσως και επισκευή των μπεκ σε ορισμένες περιπτώσεις.